Dante, per nostra fortuna

Fotografie di scena tratte dal film "Dante per nostra fortuna" - Sarzana 2020